Λάζαρος Καπλάνογλου

Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών  Εφαρμογών  της Α.Α.Δ.Ε