Λασκαρίδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων ΑAΔΕ