Κυριάκος Πλησής

Ποιητής, δοκιμιογράφος και παιδαγωγός