Κυπριανός Λούης

ΔρΔιευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας