Κουρτέσης Αλέξανδρος

Προϊστάμενος Τμήματος Ερευνας & Καινοτομίας (ΙΤΕΚ)