Κώστα Θ. Γραμμένος

Προέδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος