Κώστας Πασσάς

Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών