Κώστας Μποτόπουλος

Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου, Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος