Κώστας Δαφέρμος

Απόφοιτος Σχολής, Καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Brown, Nobert Wiener Prize (2016)