Κωνσταντίνος Γ. Λυκέτσου

Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins