Κοντογιώργης Διονύσης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης