Κωνσταντίνος Αντωνίου

Καθηγητής στην Έδρα Transportation Systems Engineering στο Technical University of Munich