Κωνσταντίνος Βλάσης

Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό