Κωνσταντίνος Τσιμάρας

Δρ. Αν. Καθηγητής, Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου