Κωνσταντίνος Σταμούλης

Επιιστημονικός Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας