Κωνσταντίνος Σκριάπας

Οικονομολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»