Κωνσταντίνος Πατσάκης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Πειραιά