Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος

Καθηγητής Μοριακής και Συνθετικής Βιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας