Κωνσταντίνος Λιμνιώτης

Δρ. Πληροφορικής, Ειδικός Επιστήμονας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων