Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων