Κωνσταντίνος Κόμπος

Δρ. Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου