Κωνσταντίνος Ηροδότου

Εκτελεστικός Σύμβουλος και Μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου