Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Zωής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου