Κωνσταντίνος Φωτιάδης

 Ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας