Στέφανος Κόλλιας

Πρόεδρος του ΔΣ, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (GRNET), Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου