Κίμων Φραγκάκης

Δημοσιογράφος, Ιδρυτής, Sophisticated Media (Ελλάδα)