Κική Πετρουλάκη

Ψυχολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας»