Κίκα Κυριακάκου

Υπεύθυνη συλλογής στην Polyeco Contemporary Art Initiative - PCAI