Κατερίνα Στάθη

Επιστημονική Συνεργάτης στο έργο "ΚΡΗΠΙΣ" του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών (IIE/EIE)