Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Προέδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας