Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Πρόεδρος της Δημοκρατίας