Κατερίνα Πούτου

Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Αποκλεισμού