Κατερίνα Νομίδου

Δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας GAMIAN-Europe, Πρόεδρος ΠΟΣΟΨΥ, Αντιπρόεδρος ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών