Κατερίνα Αντωνίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ)