Κασωτάκης Αντώνιος

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης-Μονάδα υποστήριξης έργων