Καλλιόπη Σπανού

Καθηγήτρια, Διοικητική Επιστήμη και Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ