Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου

Αλλεργιολόγος – με μετεκπαίδευση στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία