Καλλιόπη Δασύρα

Πτυχίο Φυσικής το 2002 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα Αστροφυσικής το 2003 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης