Kaimakis Pavlos

Solutions Architect at AWS, Enterprise Greece/Cyprus