Κ. ΔΗΜΑΣ

Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.