Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου

Καθηγήτρια Συνταγματικών Θεσμών και Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού