Ηρακλής Ζαχαριάδης

Πρόεδρος Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ.), Μέλος Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»