Ιόλη Βιγγοπούλου

Δρ. Ιστορίας, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών