Ιωάννης Συμεωνίδης

Επίτροπος στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.