Ιωάννης Στεφανίδης

Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ