Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εσωτερικών