Ιωάννης Σκοπετέας

Αναπληρωτής Καθηγητής Σεναριoγραφίας και Σκηνοθεσίας στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σύμβουλος στο EAΠ