Ιωάννης Πλακιωτάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων