Ιωάννης Π. Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος του Συλλόγου ΝΟΣΗΛΕΙΑ