Ιωάννης Μπουκοβίνας

Ογκολόγος-Παθολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας