Ιωάννης Μουρμούρας

Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος